Idézetek

Csak az idézet sorszámát kell kiválasztanod, amikor kitöltöd a képeslapot! A mellette található idézetet olvasható lesz az elküldött képeslap alatt.

Ha van egy szép idézeted, amit megosztanál másokkal, küld el info@tarskozvetites.hu címre.

Kategóriák: Összes Névnap Születésnap Szerelmes Vicces Vegyes Karácsony Szilveszter - Újév Húsvét Ünnepek Ballagás Barátság Anyák napja Nőnap Bocsánat Részvét Apák napja Magyarország Mikulás Nemzeti Advent Valentin nap

SorszámIdézetKategóriaÍró / Cím
460Wass Albert: Gátak

Ha látsz egy gátat,
egy büszke, kemény gátat,
habos, tajtékos vadvizek előtt:
imádkozz, hogy a vizek győzzenek.
Kérj Istentől a vizeknek erőt,
földszakítót, világrengetőt,
hogy verje le a gátat!

Mert nem Istentől való dolog
gátat emelni a vizek elé.
Elzárni tüzes rohanásukat,
a nótákat, a kacagásukat
dölyfös szavakkal: nem lehet tovább!

És mennyi gát van, ó de mennyi gát…!
ha körülnézel, nem látsz egyebet:
béklyóba törpült szenvedélyeket,
mederbe kényszerített vágyakat,
csók-gátakat,
vér-áztatott, könny-áztatott,
elátkozott szabadság-gátakat!

Ha látsz egy gátat,
egy büszke, kemény gátat,
örvénylő, zúgó vadvizek előtt:
kérj Istentől a vizeknek erőt,
földszakítót, világrengetőt,
hogy a gátakat, a gátakat
ledönthesse még időnap előtt!
VegyesWass Albert
433Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.VegyesVörösmarty Mihály
402Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, a fejéből vágta volna ki. Ha rabszolgájának szánta volna, a lábából vette volna ki. De mert társul rendelte, az oldalából vágta ki.VegyesAugustinus
401Elegem van a karrierekből! Meg akarok nyugodni valaki mellett, bárhol is legyen a nagy, világban.Vegyes
376Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség.VegyesKölcsey Ferenc
375Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
VegyesGyóni Géza
374Nem szabad idegenkért visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk.VegyesWass Albert
373Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
VegyesAdy Endre
176Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!
VegyesPetőfi Sándor
175A boldogság egy belső érettség eredménye. Csakis tőlünk függ, és türelmes, napról napra végzett munka árán érhető el. A boldogságot fel kell építeni, és ez sok erőfeszítést és időt igényel. Hosszú távon a boldogság és a balsors létforma vagy életművészet. VegyesMatthieu Ricard
158Megcélozni a legszebb álmot.
Komolyan venni a világot.
Mindig szeretni és remélni
Így érdemes a földön élni!
VegyesPapp Lajos
149Csak férfi és nő van,
a kettő együtt az ember.
VegyesKarinthy Frigyes
147A hízelgés a barátság legnagyobb ellensége.”
VegyesCicero
146„A szerelem jelené; múlté s jövőé a barátság.”
VegyesPetőfi Sándor
145„Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot.”

VegyesKölcsey Ferenc
144„A legjobb barát fogja valószínűleg a legjobb feleséget kapni, mert a jó házasság a barátságra való tehetségen alapszik.”
VegyesNietzsche
143„Ha csak vagyonod, hasznosságod vagy szórakoztató voltod miatt vannak barátaid, akkor ezek elvesztése után elveszíted őket is.”
VegyesArisztotelész
142„Barátomnak tett ígéret mindaddig kötelez, míg alóla maga fel nem szabadít.”
VegyesKölcsey Ferenc
141Az irigységet az igazi barátság, a kacérságot az igazi szerelem képes elmulasztani.”
VegyesRochefoucauld
140„Mibennünk sem elég erős a barátság, ha nem vesszük észre barátaink elhidegülését.”
VegyesRochefoucauld
139„A nők csak azt adják a barátságnak, amit a szerelemtől kölcsönöznek.”
VegyesChamfort
138„Szerezzünk meg mindennap valakit, ha nem belső barátnak, legalább jóakarónak, mert ezek közül néhány utóbb megmarad bizalmasnak, ha túlestünk a tüzetesebb rostáláson.”
VegyesMorales
137„A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mit egyéb dolgokkal; minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását.”
VegyesCicero
136„Ahogy elszáradása után a szőlő szára továbbra is a szilfán marad, úgy az igaz barát még halálod után is szeret.”
VegyesCamerarius
135„Ha eltűröd barátaid hibáit, a magad hibáit teremted meg.”
VegyesPublicius Syrus
134„Barátodat négyszemközt intsed, a nyilvánosság előtt dicsérd.”
VegyesSeneca
133„Tartsák a barátok egymás jó tanácsait kölcsönös tiszteletben, s ha valamelyik a másikat hibáira figyelmeztetni akarja, akár erélyesen is, a másik ne szégyelljen hallgatni rá.”
VegyesCicero
132„Szükségben mutatkozik meg az igaz barát.”
VegyesPetronius
131„A barátság után hinni kell, a barátság előtt ítélni.”
VegyesSeneca
130„Barátainkat nem szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk.”
VegyesLivius
129„Ugyanazt akarni, ugyanazt nem akarni: elvégre az az igazi barátság.”
VegyesSallustius
128„Ne barátkozzunk össze azzal, akit valaha gyűlölni tudnánk.”
VegyesCicero
127„Minél több önbizalma van valakinek, s minél jobban megerősítette az erény s a bölcsesség abban, hogy mindentől független legyen, annál jobban törekszik a barátságra s annak megtartására.”
VegyesCicero
126„Ha a haszon kötné a barátságot, mihelyt az megszűnnék, felbomlanék a barátság is; de mivel a természet változhatatlan, éppen azért az igaz barátság örök.”
VegyesCicero
125„A barátság számtalan dolgot magában foglal: az élet bármely helyzetében készen áll segítségedre, sohasem jön alkalmatlan időben, soha sincsen terhünkre. Ezért szokták mondani, hogy tűzre és vízre nincs többször szükségünk, mint a barátságra. Hiszen a barátság nemcsak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennük, és részt kér belőlük.”
VegyesCicero
124„X. úr azt mondotta nekem: "Két emberrel szakítottam meg a barátságot: az egyikkel azért, mert sohasem beszélt nekem önnönmagáról; a másikkal, azért mert sohasem beszélt nekem énrólam."”
VegyesChamfort
123„Bizonytalanságban ismerszik meg a biztos barát.”
VegyesEnnius
122„A barát egy lélek két testben.” „Az idő múlása megacélozza a barátságot.”
VegyesArisztotelész
121„Barátom barátja nekem sem lehet ellenségem.”
VegyesPlatón
120„Nem érdemes élnie annak, kinek egy derék barátja sincs.” „Sok ember, aki barátnak látszik, nem az; sok ember, aki nem látszik barátnak, mégis az.”
VegyesDémokritosz
119„Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetlené.”
VegyesDémokritosz
118„Régi mondás, hogy "Barátot szerezz és ne csak rokont." Kinek lelke egybe olvad lelkeddel, bár nem rokon, számtalan sok vérrokonnál többet ér, ha megnyered.” „A kedves jó baráthoz nyíltan szól szavunk.”
VegyesEuripidész
117„...barátodról ne feledkezz meg, ha barátja vagy el ne riasszon a nép susogása.”
VegyesPhókülidész
116„Olyan barát iránt, aki csak kicsiny hibát követett el, ne lobbanj haragra, bocsáss meg neki, mert ha ellenállsz, erőszakos vagy.”
VegyesPüthagorasz
115„Gondolj barátaidra, akár itt vannak, akár nincsenek.”
VegyesThalész
114„Barátaidat ne hódítsd meg gyorsan; azokat, akik már megvannak, ne utasítsd el gyorsan.”
VegyesSzolón
113„Ne maradj barát nélkül, de sok barátod se legyen.”
VegyesHérodotosz
112„A nők lelke oly bonyolult, gondolataik olyan meghökkentőek, eszközeik olyan valószínűtlenek, felbuzdulásuk oly ösztönös! Számításaiknak néha mély indítékaik vannak, és mesterkedéseik olykor annyira egyszerűek, hogy éppen ez az átlátszóság zavar meg minket.”Vegyes
111„Egy asszony csak bizonyos idő után válik igazán széppé, mikor arcának kifejezőkészsége teljesen kibontakozik.”Vegyes
110„Az érzelem a férfiak elméjét elhomályosítja, a nőkét pedig megvilágosítja.”Vegyes
109„A férfi, aki testi erővel van megáldva, erőszakkal tör utat magának. A nő, aki bájjal van megáldva, kedveskedéssel ér célhoz.”Vegyes
108„A lelki horzsolások többnyire abból adódnak, hogy nem fogadjuk el, nem tudjuk elviselni a természetünktől nagyon különböző természetet.”Vegyes
107„A járásban, a lovaglásban, az úszásban vagy az evezésben nemcsak jelentős testi erőfeszítés van, hanem és főleg erkölcsi erőfeszítés is. A szellem irányít, az tartja fenn és sarkallja a testet. Az erélyes ember: mozgékony ember! Márpedig az erély a lélekben lakik, nem pedig az izmokban. A test csak engedelmeskedik az erős akaratnak.”Vegyes
106„A siker mindig észrevehetetlen apróságoktól függ, csak fel kell fedezni őket.”Vegyes
105„Nem nehéz dolog művelt embernek látszani, annyi az egész mesterség, hogy ne fogasd rajta magadat valami tudatlanságon. Az ember manőverezik, elsikkasztja a nehézségeket, megkerüli az akadályokat, s egy lexikon segítségével lefőz mindenkit.”Vegyes
104„Az ember, az értelmes ember, a nagy vonzalmakért él önzetlenül, a művészetekért, a szerelemért, a tudományért, az utazásért, és csak azért keresi a pénzt, mert az elősegíti a szellem igazi örömeit, sőt a szív boldogságát!”Vegyes
103„Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik tévedéséhez.”
VegyesCicero
102„Az őszinteség sohasem nevetséges, mindig tiszteletre méltó.”
VegyesCharlotte Bronte
101„A diák az a semmi, akiből minden lehet…”
VegyesBenedek Elek
100„Szoktasd magad hozzá, hogy minden emberi cselekedet láttán, ha lehetséges, tedd föl magadnak a kérdést: vajon mi célból teszi ezt? De önmagadon kezd, és először önmagadat vizsgáld meg!”
VegyesMarcus Aurelius
99„Az erkölcs olyan, mint az esernyő. Mindig elhagyod, ha szükséged lenne rá. És amikor nem kellene, biztos, hogy nem szabadulsz tőle.”
VegyesWolinski
98„Nem tudhatod, hol végződik a teherbíró képességed, amíg szülő nem lesz belőled.”
VegyesMurphy
97„Minden nemzedék azt képzeli magáról, hogy inteligensebb az előtte járónál, és bölcsebb az utána következőnél.”
VegyesGeorge Orwell
96„Mindenkinek adatik némi idő, amit azzal tölthet, amihez kedve van. Rajtunk áll, hogy kihasználjuk-e, avagy elpocsékoljuk, de soha egyetlen napot sem kapunk vissza.”
VegyesRoger Wilcox
94Az idő multával egyre kevésbé bánjuk, amit megtettünk, de amit nem tettünk meg, arra soha nincs vigasz.Vegyes
93"Adj esélyt, légy bátor, mert boldog lehetsz bárkivel, bárhol!"Vegyes
92Van 25 másodperced, hogy írj nekem. Ebből már 15 letelt, és ha nem ér ide 10 másodperc múlva, amiből már 8 letelt. Lógsz 100 puszival, de már az is letelt. Tartozol!Vegyes
91Ha kinézel az ablakon, s felnézel az égre, Rád ragyog majd sok ezer csillag fénye. Köztük én is ott leszek, s nézek le Rád, onnan kívánok Neked jó éjszakát!Vegyes
90Ne sírj, ha gyötör a bánat, csak kinevetnek, ha sírni látnak! A Te fájó szíved nem lesz attól könnyebb, és nagyon kevés ember érdemli a könnyet!Vegyes
89Ha éjszakákon gyötör a bánat, fájó könny áztatja hófehér párnádat, bízzál abban, ki Téged szeret, meglátod, elmegy hozzád, s letörli fájó könnyeidet!Vegyes
88Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát,
Szűnik az átok, kiapadt a kútja,
Szívünkön égi öröm lángol át.
Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja,
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imán az Istent újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát.
Vegyes
87Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva,
Sem élő, sem halott.
Vegyes
86Nem tudod, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.
Vegyes
85Ne áltasd magad, ennyi az egész,
De ez eltéphetetlen.
Vegyes
84A boldogság egy belső érettség eredménye. Csakis tőlünk függ, és türelmes, napról napra végzett munka árán érhető el. A boldogságot fel kell építeni, és ez sok erőfeszítést és időt igényel. Hosszú távon a boldogság és a balsors létforma vagy életművészet.Vegyes
83Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más.Vegyes
82A legszebb és legédesebb napok nem azok, melyeken valami nagyszerű, vagy csodálatos, vagy izgalmas dolog történik, hanem azok, amelyek egyszerű, kicsi örömöket hoznak, amik úgy követik egymást lágyan, mint ahogy gyöngyszemek peregnek le a zsinórról.Vegyes
81Kinőttél már a gyerekkorból,
de felnőtt nem vagy még
Megszoktad a játékaid,
és folytatni szeretnéd...
Egész más, egész más ez a játék
Ha beállsz a körbe és vállalod,
hogy nem ér a neved, nem mondhatod.
Vegyes
80Törjön százegyszer, százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sújtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
Szóval már téged, csak téged sajnállak.
Vegyes
79Megcélozni a legszebb álmot.
Komolyan venni a világot.
Mindig szeretni és remélni.
Így, érdemes a földön élni!
Vegyes